Smerovi srednje škole

Finansijski tehničar

  1. Steći ćete temeljno osnovno znanje iz oblasti finansija i bankarstva.
  2. Savladaćete veštine za posao sekretara,računovođe i administrativnog radnika.
  3. Kroz praktičan rad usvojićete organizacione sposobnosti neophodne u poslovima finansija.
  4. Obogatićete svoju opštu kulturu.
  5. Razvićete svoje komunikacijske sposobnosti.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za rad u finasijskim institucijama kao što su banke, berze, osiguravajuća društva itd. Takođe, učenici će biti obučeni za rad u finansijskim sektorima privrednih društava na poslovima finansiranja, kreditiranja međunarodnih tokova novca i ekonomskih odnosa.

Učenici se tokom sve 4 godine sreću sa stručnim predmetima, a neki od njih su računovodstvo, javne finansije, bankarsko poslovanje i devizno i carinsko poslovanje.

Kontaktirajte nas za više informacija

Close Menu