Smerovi srednje škole

Pravni tehničar

  1. Unapredićete i učvrstiti svoje opšte obrazovanje.
  2. Upoznaćete i savladati pravnu terminologiju već tokom srednje škole.
  3. Steći ćete veštine iz oblasti administrativnih poslova.
  4. Videti i iskusiti simulacije suđenja u pravoj sudnici.
  5. Naučićete da radite u grupi ali i samostalno.

Četvorogodišnje obrazovanje profila Pravni tehničar učenicima pruža odličnu pripremu za upis i savladavanje studija prava. Kroz teorijsko i praktično usvajanje gradiva stičete odličnu prednost za kasnije studije prava.

Tokom 4 godine predviđeni su stručni predmeti iz oblasti prava poput osnova radnog prava, Ustava i prava građana, osnova matične evidencije i slično.

Kontaktirajte nas za više informacija

Close Menu