Virtuelna Učionica

BIT srednje škole uvek se zalažu za osavremenjavanje i uvođenje aktuelnih trendova i tehnologija u obrazovanju kako bi se učenicima pružili što bolji uslovi za učenje i napredovanje. Sa idejom interdisciplinarnog pristupa nastavi, odnosno kombinovanja računarskih tehnologija sa tradicionalnim metodama učenja, postigli smo saradnju sa sajtom Virtuelna Učionica i obezbedili svojim učenicima pristup njihovim online kursevima, kao što je gramatika engleskog jezika

Online kursevi i e-learning su osnovna delatnost Virtuelne Učionice, tako da je uvođenje novina kod učenika proteklo sasvim prirodno i glatko.

Našu učenici sada pohađaju kurs Excel 2013 u okviru predmeta Poslovna informatika, a takođe imaju obezbeđene i prilagođene vežbe iz engleskog jezika u skladu sa izučavanim gradivom, koje rade i prate paralelno sa redovnom nastavom.

Close Menu